• Курсқа кіріспе

 • Жазылымның ерекшелігі

  Сабақтың мақсаты: тыңдаушыларға жалпы академиялық жазылым туралы түсінік беру. Оның ерекшелігі мен басқа тілдік әркеттерден айырмашылығы жөнінде мағлұматпен таныстыру.  

  Сабақты түсіну үшін бірінші  "Академиялық жазылымның ерекшеліктері" атты тақырыпта жазылған бейнетаспаны тыңдап алу қажет. Бейнетаспадағы мағлұматты толық түсініп алғаннан кейін тақырыпқа байланысты жаттығуларды орындауыңыз сұралады. 

 • Плагиаттық

  Сабақтың мақсаты: тыңдаушыларға жалпы плагиаттық туралы мәлімет беру және академиялық жазылым барысында плагиатқа жол бермеудің жолдарын меңгерту.

  Сабақты түсіну үшін бірінші  "Плагиаттық" атты тақырыпта жазылған бейнетаспаны тыңдап алу қажет. Бейнетаспадағы мағлұматты толық түсініп алғаннан кейін тақырыпқа байланысты жаттығуларды орындауыңыз сұралады. 

 • Тақырып және құрылым

  Сабақтың мақсаты: тыңдаушыларға тақырыпты таңдау жолдары мен талаптарын түсіндіру. Шығын эссе жазудың құрылымен таныстыру. 

  Сабақты түсіну үшін бірінші  "Тақырып таңдау" және "Эссе құрылымы" атты тақырыпта жазылған бейнетаспаларды тыңдап алу қажет. Бейнетаспадағы мағлұматты толық түсініп алғаннан кейін тақырыпқа байланысты жаттығуларды орындауыңыз сұралады. Қорытынды жұмыс ретінде жазылатын эссеңіздің тақырыбы жөнінде ойланыңыз. 

 • Негізгі бөлім

  Сабақтың мақсаты: тыңдаушыларды шағын эссенің негізгі бөлімін жазу талаптарымен таныстырып, оны жазылылым әрекеті барысында қолдануға машықтандыру.

  Сабақты түсіну үшін бірінші  "Негізгі бөлім" атты тақырыпта жазылған бейнетаспаны тыңдап алу қажет. Бейнетаспадағы мағлұматты толық түсініп алғаннан кейін тақырыпқа байланысты жаттығуларды орындауыңыз сұралады. Өз эссеңіздің негізгі бөлімін жазуды бастаңыз. 

 • Кіріспе

  Сабақтың мақсаты: кіріспе бөлімді жазудың негізгі шарттарымен таныстыру. Тыңдаушыларға шағын эссенің кіріспе бөлімін академиялық жазылым талаптарын сақтай отырып жазуға дағдыландыру. 

  Сабақты түсіну үшін бірінші  "Кіріспе" атты тақырыпта жазылған бейнетаспаны тыңдап алу қажет. Бейнетаспадағы мағлұматты толық түсініп алғаннан кейін тақырыпқа байланысты жаттығуларды орындауыңыз сұралады. Өз эссеңіздің кіріспе бөлімін жазуды бастаңыз.

 • Қорытынды

  Сабақтың мақсаты: қорытынды бөлімнің ерекшелігімен және онда қамтылуы тиіс мәліметтермен таныстыру. Шағын эссенің қорытынды бөлімін жазуға машықтандыру. 

  Сабақты түсіну үшін бірінші  "Қорытынды" атты тақырыпта жазылған бейнетаспаны тыңдап алу қажет. Бейнетаспадағы мағлұматты толық түсініп алғаннан кейін тақырыпқа байланысты жаттығуларды орындауыңыз сұралады. Өз эссеңіздің қорытынды бөлімін жазуды бастаңыз. 

 • Қорытынды тапсырма

  Сізден қорытынды тапсырма ретінде академиялық талаптарды сақтай отырып 300-500 сөз көлемінде шағын эссе өткізу талап етіледі. Курстың сабақтары барысында жазып отырған эссе бөлімдерін (кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды) жинақтап, мұқият оқып және түзетулер енгізіп бағалауға өткізіңіз. 

 • Section 10