Прокторинг

.

: Google Chrome.

Емтиханға дейін компьютерді алдын-ала тексеру: proctoring.narxoz.online.

.

Оқушыларға арналған нұсқаулық

Оқытушыларға арналған нұсқаулық

Студенттерге арналған Прокторинг жүйесін қолдану жөніндегі Нұсқаулық